Tjänster

Företagets tjänster och målsättning är:

 

Att erbjuda tolk- och översättarservice

  • Svenska/arabiska i tal och skrift med fokus på arbetsmarknad, sjukvård, juridik, samt asyltolkning och översättning.

 

Att erbjuda handledning och språkstöd för att förenkla samtalen under möten i vardagen.

  • Svenska och/eller arabiska med fokus på samhällskunskap, information och vardagssvenska för mindre samt större grupper.

 

Att erbjuda språkstöd i professionella sammanhang gentemot organisationer, myndigheter och statliga organ.

  • Att på svenska och/eller arabiska informera, delge information samt tolka mellan för och inför större grupper.

 

Att erbjuda Stöd för att utveckla kvaliteten i det talade svenska språket för individer som inte har svenska som modersmål.

  • Att på svenska och/eller arabiska starta och leda projekt för nyanlända, asylsökande, fördjupade ämnen inom samhällskunskap, företagande samt olika terminologier. Formen kan vara så som språkkaféer, öppna föreläsningar eller slutna cirklar.

 

Att erbjuda olika typer av handledning som verbalt samt digitalt språkstöd för enstaka personer och grupper.

  • Att på svenska och/eller arabiska handleda och ge stöd i grupp eller individuellt med datorn som verktyg och hjälpmedel.