Om TolkaNu

Affärsidé

 

Att kunna låta två människor som inte har ett gemensamt språk kunna sudda bort språkbarriärer och kommunicera fritt kring sitt budskap.

 

Att med gedigna språkkunskaper kunna skriftligt översätta texter från Svenska till arabiska eller vice versa.

 

Mål och syfte

 

Att genom företagets tjänster verka för en mjukare och verklighetsnära integration i det svenska samhället.

 

Utbildning

 

  • Jag har genomgått kammarkollegiets sammanhållna tolkutbildning under myndighetens för yrkeshögskolans tillsyn. Därmed är jag registerad som "utbildad kontakttolk" i kammarkollegiets nationella tolkregister. Tolknummer: 12495.
  • Jag har gått ensaka tolkkurs inom juridik, asyl samt sjukvårdstolkning á 40 tim/kurs.
  • Jag har gjort Tolkservicerådets (TSR) rekryterings tester.

 

Erfarenheter

 

För nuvarande är jag registerad och jobbar för fyra olika tolkförmedlingar. Två st kommunala förmedlingar samt två privata förmedlingar. (nordens största förmedlingar)

Jag utför uppdrag via telefontolkning samt platstolkning.

 

Jag tolkar inom:

  • Sjukvård som till ex vårdcentaler, sjukhus, folktandvårdn, akutmottagningar samt psykiatrin.
  • Juridik som till ex polisen, advokater samt familjerätten.
  • Asyltolkning som till ex migrationsverket.
  • Socialtolkning som till ex arbetsförmedlingen, skatteverket, socialtjänsten, skolor, gruppinformation.

 

 

Intyg

 

 

 

 

Kursbevis
Asyltolkning
Juridiktolkning
Sjukvårdstolkning
Introduktion